Etiikan päivät

Etiikan päivä -seminaareja on järjestetty vuodesta 2011 lähtien.

2020

"Tutkittavan oikeudet"

Lue lisää

2019

"Eettinen ennakkoarviointi muutoksessa"

Lue lisää

2018

"Vastuullinen tiede"

Lue lisää

2017

"Tutkimus ja yritysyhteistyö"

Lue lisää
 

2016

"Kuka omistaa tutkimusaineistot?"
Lue lisää
 

2015

"Hyvä ja paha tieto".
Lue lisää
 

2014

"Etiikka, tiede, politiikka", tutkimustietoon perustuva päätöksenteko. Pääpuhujaksi oli kutsuttu Euroopan komission puheenjohtajan tieteellinen neuvonantaja, prof. Anne Glover.
Lue lisää
 

2012

"Hyvä tieteellinen käytäntö". Tilaisuudessa julkistettiin uudistettu Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa -ohje (HTK-ohje) sekä Tutkijan ansioluettelomalli.
Lue lisää

 

2011

"Tiedon hyvä käyttö". 
Lue lisää